BYPAKKEKONFERANSEN 2016

 

 

Velkommen til Bypakkekonferansen 27. april kl. 12.00-16.00

 

Bypakke Nedre Glomma ønsker velkommen til en konferanse der innholdet er rettet mot tema og mål for Bypakke Nedre Glomma. Vi ønsker særlig velkommen til partenes folkevalgte, men vil gjerne fange oppmerksomheten til representantene i rådmannsutvalg og andre involverte hos partene.

 

Konferansen holdes på Litteraturhuset i Fredrikstad fra kl. 12-16.00, med lett servering fra kl. 11.30.

 

Hvorfor ønsker vi nullvekst i personbiltrafikken i Sarpsborg og Fredrikstad?
Hvilken byutvikling legger premisset om nullvekst opp til?

 

På konferansen får du vite mer om nullvekstmålet, Nasjonal transportplan og bymiljøavtaler. Vi får høre fra Västsvenska paketet om hve de har lykkes med og hvilke utfordringer de har møtt på underveis. Og hva har nullvekstmålet har å si for næringslivet, byene og oss som bor i dem?

 

Program

 

Se program her (med forbehold om endringer).

 

Påmelding

 

Vi ber om at du melder deg på innen 18. april – påmeldingen er bindende. Påmeldingen er lukket.

 

Presentasjoner

 

 

 

Mange bekker små