Alt om bomåpningen 2024

BYPAKKEKONFERANSEN 2016

 

 

Velkommen til Bypakkekonferansen 27. april kl. 12.00-16.00

 

Bypakke Nedre Glomma ønsker velkommen til en konferanse der innholdet er rettet mot tema og mål for Bypakke Nedre Glomma. Vi ønsker særlig velkommen til partenes folkevalgte, men vil gjerne fange oppmerksomheten til representantene i rådmannsutvalg og andre involverte hos partene.

 

Konferansen holdes på Litteraturhuset i Fredrikstad fra kl. 12-16.00, med lett servering fra kl. 11.30.

 

Hvorfor ønsker vi nullvekst i personbiltrafikken i Sarpsborg og Fredrikstad?
Hvilken byutvikling legger premisset om nullvekst opp til?

 

På konferansen får du vite mer om nullvekstmålet, Nasjonal transportplan og bymiljøavtaler. Vi får høre fra Västsvenska paketet om hve de har lykkes med og hvilke utfordringer de har møtt på underveis. Og hva har nullvekstmålet har å si for næringslivet, byene og oss som bor i dem?

 

Program

 

Se program her (med forbehold om endringer).

 

Påmelding

 

Vi ber om at du melder deg på innen 18. april – påmeldingen er bindende. Påmeldingen er lukket.

 

Presentasjoner

 

  • Hvorfor jobber vi med et nullvekstmål i personbiltrafikken? Ved Alberte Ruud, Statens vegvsen/Vegdirektoratet
  • Västsvenska paketet i Gøteborg – slik har vi gjort det. Ved Åke Wessmann og Ann Bergermark Rintala
  • Dette har vi lykkes med – eksempler fra Sarpsborg kommune. Ved Charlotte Iversen og Jørge Amos Ruud
  • Hva betyr nullvekstmålet for folks trivsel? Ved Mike Fuller-Gee
  • Dette har vi lykkes med – eksempler fra Fredrikstad kommune. Ved Hanne Nordli
  • Gateparkering, handel og byliv. Ved Torstein Bremset og Mari Olimbstad (kommer)
  • Dette har vi lykkes med – eksempler fra Østfold kollektivtrafikk. Ved Jostein Haug/Kjetil Gaulen