• Sort Blog:
  • All
  • Fase1
  • Fase2
  • Fase3
  • Fredrikstad
  • Kollektiv
  • Sarpsborg
  • Sykkel-gange
  • Vei

Bedre framkommelighet for buss

Fylkesvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en av de mest belastede kollektivstrekningene i Nedre Glomma, og den viktigste åren mellom byene. Her kjører Glommaringen, bussene til det nye sykehuset og skolebussene. De nye kollektivfeltene ved Rolvsøy kirke og over Rolvsøysund bru bidrar til bedre fremkommelighet for bussene, og det gir...

Smart Mobility, Grålum

Smart Mobility Grålum er et prosjekt som skal detaljregulere infrastruktur som legger til rette for sikker og effektiv transportutvikling i området - med særlig oppmerksomhet mot gående, syklister og kollektivreisende. Samtidig skal samarbeid med NCE (forskningsklynge) bidra til smarte løsninger basert på IKT. Løsningene skal virke som katalysator på transportsystemet...

Sykkelrute 10 i Sarpsborg: Bussterminalen-Sandesund (Storgata)

Prosjektet omfatter opparbeidelse av deler av Sykkelrute 10, og det er anlagt sykkelfelt i Storgata mellom Roald Amundsens vei til St. Halvards gate (fylkesvei 109). Strekningen er på totalt 1, 3 kilometer og inngår i Sarpsborg kommunens hovedplan for sykkel, og deter bli etablert tosidig sykkelfelt på hele strekningen. Midtrabatten er forlenget der dette er...

Utredning av bysykkelordning

Gjennomføre utredning av bysykkelordning og forutsetninger for bysykkelordning i Nedre Glomma. En utlånssordning skal bidra til å utvide reisekjeden, særlig ved bussterminaler og jernbanestasjonene.   [prosjekt_info]...