Alt om bomåpningen 2024

Riksvei 111 – Torpegata

Statens vegvesen er i gang med å planlegge sammenhengende gang- og sykkelveg langs rv. 111 øst for Glomma.

 

Prosjektet tar for seg en strekning på ca. 260 meter, langs Sarpsborgveien forbi Tommeliten Kro og Torp stadion, som ikke er utbygd tidligere.

 

[prosjekt_info]