Alt om bomåpningen 2024

Fylkesvei 455 Buskogen-Alshus

Det er bygget en ny gang- og sykkelvei mellom Buskogen og Alshus på fylkesvei 455 i Fredrikstad.

[prosjekt_info]

Fra profil 1100. Bergskjæring sett mot Hvaler. Foto: Einar Uno Henriksen.

 

Fra Profil 1300. Grunnarbeid retning mot Hvaler. Foto: Einar Uno Henriksen.

 

Fra profil 1400. Grunnarbeid retning mot Fredrikstad. Foto: Einar Uno Henriksen