Alt om bomåpningen 2024

Fylkesvei 410 – Møklegård-Øyenkilen

Det planlegges gang- og sykkelveg langs fylkesveg 410 fra Møklegård til Øyenkilen i Fredrikstad kommune. Strekningen er 1,7 km lang.

 

Gang- og sykkelvegen vil berøre jordbruksområder, skogområder, spredt boligbebyggelse og tett småhusbebyggelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret i Fredrikstad kommune 18. juni 2015.  Byggestart er lagt til høsten 2017.

[prosjekt_info]