Alt om bomåpningen 2024

Riksvei 110 – Undergang ved Rakkestadsvingen

Det er planlagt bygging av ny undergang under rv. 110 ved kryss rv. 111 (Rakkestadsvingen) i Fredrikstad. Løsningen skal være i tråd med reglene for universell utforming.

 

Prosjektet inngår i gjeldende Sykkelhovedplan for Fredrikstad, rute 13 Øra–Årum og inngår i fase 1 som en del av Bypakke Nedre Glomma.

 

I krysset er det etablert to gangfelt over rv. 111 sør for rundkjøringen og over rv. 110 øst for rundkjøringen. Videre er det etablert en undergang under rv. 111 nord for rundkjøringen. Det mangler kryssmuligheter vest for rundkjøringen for å lette forbindelsen for myke trafikanter som ferdes i retning sør-nord og for de som ferdes i retning sør-vest. For disse er dagens løsning kronglete, noe dette prosjektet skal rette på.

 

Reguleringsplan ble vedtatt i Fredrikstad kommune vinteren 2017. Byggeplanlegging pågår, med forventet byggestart i 2018.

[prosjekt_info]