Alt om bomåpningen 2024

Rv. 22 – Kollektivfelt Årum bru

Statens vegvesen har utarbeidet en plan for bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksveg 22 ved Årum bru. Dette omfatter også gode løsninger for gående og syklende, og legger til rette for kollektivholdeplasser i området.

Prosjektet er i byggefase høsten 2020. Vegveier er Statens vegvesen og prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma, fase 1.

Mer detaljert og oppdatert informasjon om prosjektet finner du på nettsidene til Statens vegvesen. 

 

Planavgrensning for Rv. 22 kollektivfelt Årum Bru.

[prosjekt_info]