Riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo

Utbyggingen av riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad startet våren 2016. Du som sykler, går eller reiser med bussen har høyeste prioritet.

 

Den 1,4 kilometer lange strekningen skal utvides fra to til fire felt. Ett felt i hver retning er forbeholdt kollektivtrafikk og samkjøring. På store deler av strekningen blir det også gang- og sykkelvei på begge sider.

 

[prosjekt_info]

Slik blir det fra Seut til Simo. Veien utvides fra to til fire felt, og blir cirka 16 meter bred. Ett felt i hver retning skal være kollektiv- og sambruksfelt. Ved Seut blir det undergang for fotgjengere og syklister som skal krysse firefeltsveien.
Slik blir det fra Seut til Simo. Veien utvides fra to til fire felt, og blir cirka 16 meter bred. Ett felt i hver retning skal være kollektiv- og sambruksfelt. Ved Seut blir det undergang for fotgjengere og syklister som skal krysse firefeltsveien. Illustrasjon: Multiconsult/Statens vegvesen

 

 

Rundkjøringen ved Ørebekk bygges som et lokk over nye riksvei 110. Transportsyklistene får egen sykkelbane under lokket. Videre blir det gang- og sykkelveier på begge sider av firefeltsveien.
Rundkjøringen ved Ørebekk bygges som et lokk over nye riksvei 110. Transportsyklistene får egen sykkelbane under lokket. Videre blir det gang- og sykkelveier på begge sider av firefeltsveien. Illustrasjon: Multiconsult/Statens vegvesen