• Sort Blog:
  • All
  • Fase1
  • Fase2
  • Fase3
  • Fredrikstad
  • Kollektiv
  • Sarpsborg
  • Sykkel-gange
  • Vei

Innføre vedtatt p-politikk i Sarpsborg sentrum – boligsoneparkering

Boligsoneparkering ble innført i Kulås Øst i Sarpsborg fra 2015. Mellom 8.00 og 16.00 på hverdager er parkering her forbeholdt de av områdets beboere som har kjøpt parkeringstillatelse. Hver husstand kan søke om parkeringskort for opptil to biler. Næringdrivende med addresse innenfor sonen kan i tillegg kjøpe parkeringstillatelse for firmabil. [prosjekt_info]...

Kontantløse bankterminaler i bussene

Hensikten med prosjektet er å etablere et system for enklere og raskere betaling på buss. Foreløpig er dette tenkt gjennomført ved å montere nye terminaler i bussene. Denne type terminaler fungerer ved at kunden holder bankkortet opp til en leser som aktiverer kortet automatisk, slik at betalingen fullføres umiddelbart. [prosjekt_info]...

Oppgradering av holdeplasser

En rekke bussholdeplasser skal oppgraderes for å tilpasses dagens busser, og gis økt brukervennlighet for alle. Prosjektet starter opp i 2017, med holdeplasser langs rv.111. [prosjekt_info]...

Etablere sanntids informasjonsystemer

Målet med prosjektet er å kunne tilby oppdatert, elektronisk informasjon om bussene i Nedre Glomma og fergene i Fredrikstad. Det skal etableres et system for sanntids- og avviksinformasjon på apper og web, og lystavler på terminalene og de viktigste holdeplassene. [prosjekt_info]...

Rv. 111 Hafslund–Dondern, kollektivfelt

Statens vegvesen har våren 2017 startet arbeidet med en reguleringsplan for utvidelse av riksveg 111 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune.   Utvidelsen skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av vegen.   I tillegg...

Byggestart for nytt kollektivfelt i Fredrikstad

Nå starter byggingen av et nytt kollektivfelt langs riksvei 111 mellom holdeplassene Fjellstad og Rakkestadsvingen. Kollektivfeltet skal sørge for bedre framkommelighet for bussene, og med det mer forutsigbar reisetid. Tiltaket er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal stå ferdig våren 2017.   Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en...