• Sort Blog:
  • All
  • Fase1
  • Fase2
  • Fase3
  • Fredrikstad
  • Kollektiv
  • Sarpsborg
  • Sykkel-gange
  • Vei

Oppgradering av holdeplasser

En rekke bussholdeplasser skal oppgraderes for å tilpasses dagens busser, og gis økt brukervennlighet for alle. Prosjektet starter opp i 2017, med holdeplasser langs rv.111. [prosjekt_info]...

Etablere sanntids informasjonsystemer

Målet med prosjektet er å kunne tilby oppdatert, elektronisk informasjon om bussene i Nedre Glomma og fergene i Fredrikstad. Det skal etableres et system for sanntids- og avviksinformasjon på apper og web, og lystavler på terminalene og de viktigste holdeplassene. [prosjekt_info]...

Rv. 111 Hafslund–Dondern, kollektivfelt

Statens vegvesen har våren 2017 startet arbeidet med en reguleringsplan for utvidelse av riksveg 111 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune.   Utvidelsen skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av vegen.   I tillegg...

Byggestart for nytt kollektivfelt i Fredrikstad

Nå starter byggingen av et nytt kollektivfelt langs riksvei 111 mellom holdeplassene Fjellstad og Rakkestadsvingen. Kollektivfeltet skal sørge for bedre framkommelighet for bussene, og med det mer forutsigbar reisetid. Tiltaket er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal stå ferdig våren 2017.   Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en...

Bedre framkommelighet for buss

Fylkesvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en av de mest belastede kollektivstrekningene i Nedre Glomma, og den viktigste åren mellom byene. Her kjører Glommaringen, bussene til det nye sykehuset og skolebussene. De nye kollektivfeltene ved Rolvsøy kirke og over Rolvsøysund bru bidrar til bedre fremkommelighet for bussene, og det gir...

Smart Mobility, Grålum

Smart Mobility Grålum er et prosjekt som skal detaljregulere infrastruktur som legger til rette for sikker og effektiv transportutvikling i området - med særlig oppmerksomhet mot gående, syklister og kollektivreisende. Samtidig skal samarbeid med NCE (forskningsklynge) bidra til smarte løsninger basert på IKT. Løsningene skal virke som katalysator på transportsystemet...

Sykkelrute 10 i Sarpsborg: Bussterminalen-Sandesund (Storgata)

Prosjektet omfatter opparbeidelse av deler av Sykkelrute 10, og det er anlagt sykkelfelt i Storgata mellom Roald Amundsens vei til St. Halvards gate (fylkesvei 109). Strekningen er på totalt 1, 3 kilometer og inngår i Sarpsborg kommunens hovedplan for sykkel, og deter bli etablert tosidig sykkelfelt på hele strekningen. Midtrabatten er forlenget der dette er...