Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

E6 – Utvidelse av Park & Ride ved Lekevollkrysset

Statens vegvesen har utvidet kapasiteten ved pendlerparkeringen i Lekevollkrysset. I tillegg har bussholdeplassene på begge rampene mot nord blitt oppgradert til en høyere standard med universell utforming. Holdeplassen retning Oslo har også fått 20 sykkeloppstillingsplasser under tak hvor sykkelen kan låses til et stativ.

 

Prosjektet ble avsluttet i desember 2016, med såing av gress og planting av busker og trær lagt til våren 2017.

[prosjekt_info]