Alt om bomåpningen 2024

Rv 111 – Nygårdshaugen-Holmegil

Statens vegvesen planlegger en gang- og sykkelveg fra buss-stoppet ved Nygårdshaugen til innkjøringen ved Holmegil. Tiltaket vil koble seg på eksisterende gang- og sykkelveg i begge ender.

 

Buss-stoppene på strekningen planlegges oppgradert og utbedret til universell standard. Det planlegges samtidig en opprydning av trafikkfarlige private adkomster fra rv. 111.

 

[prosjekt_info]