Alt om bomåpningen 2024

Fv 118 – (E6) Sandbakken-Skjeberg (Vernerveien-Skadalsveien)

Prosjektet tar for seg løsning for gående og syklende langs fylkesveg 118 fra Skadalsveien og frem til Vernerveien i Sarpsborg kommune.

 

Langs fylkesveg 118, Skjebergveien, er det i dag ingen tilbud for gående og syklende på strekningen mellom eksisterende gang- og sykkelveg ved Skadalsveien sør for Skjeberg kirke og frem til krysset Rokkeveien/Skjebergveien. Videre nordover er fortauet på østsiden smalt og i dårlig forfatning.

 

Det er forventet byggestart på senhøsten 2017.

[prosjekt_info]