Alt om bomåpningen 2024

Fylkesvei 109 Råbekken-Torsbekkdalen

Fylkesveg 109 mellom Råbekken i Fredrikstad kommune og Torsbekkdalen i Sarpsborg kommune skal utbedres for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og de som går og sykler.

 

Fylkesveg 109, Rolvsøyveien, skal utvides fra to til fire felt. Ett felt i hver retning blir kollektiv- eller sambruksfelt.

 

Det skal bygges gode løsninger for fotgjengere og syklister på begge sider av vegen. På den ene siden blir det en egen sykkelveg med fortau ved siden av. I tillegg blir det bygget underganger og gangbruer, slik at de som går og sykler slipper å krysse den trafikkerte fylkesvegen.

 

Det skal også gjøres tiltak for å skjerme bebyggelsen langs strekningen mot trafikkstøy, blant annet med støyskjermer.

 

Prosjektet er delt inn i to delprosjekt: Råbekken-Alvim og Alvim-Torsbekkdalen.

 

 

[prosjekt_info]