Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Ny bru over Glomma i Fredrikstad

Ny bruforbindelse over Glomma med tilknytning til fylkesvei 109 og riksvei 111 vil avlaste eksisterende Fredrikstad bru og redusere trafikkmengden gjennom St. Croix-krysset og Fredrikstad sentrum. Ny bru skal etter planen stå ferdig i 2024 (ihht. lokale vedtak fra juni 2013).

Denne framdriften er avhengig av at Stortinget vedtar delvis bompengefinansiering også av de neste faser i Bypakke Nedre Glomma.