Alt om bomåpningen 2024

Utrede felles regional parkeringspolitikk

Utredningen skal gi en anbefaling om hvilke tiltak som er nødvendige i de to byene på kort og på lang sikt. En viktig del av arbeidet er også å avgjøre hvilke områder som krever en samordning mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Utgangspunktet er at en felles parkeringspolitikk er nødvendig for å unngå konkurransevridninger mellom de to byene ved at én by fører en mye mer restriktiv politikk enn den andre.

 

Utredningen er en faglig anbefaling. Innføring av tiltak vil kreve en videre prosess hos partene.

 

[prosjekt_info]