Syklister på gangbrua i Fredriksad

HjemJobbHjem ordningen i Nedre Glomma

Dette er HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Bypakke Nedre Glomma og næringslivet der målet er å endre reisevanene i Nedre Glomma. HjemJobbHjem-ordningen består av en personlig månedsbillett, en aktivitetsplan og en Mobilitetspakke som gir bedriften og ansatte tilgang til ulike sykkelaktiviteter og tilrettelegging for sykkelparkering på arbeidsplassen. Bedriften forplikter seg som gjenytelse å svare på en årlig reisevaneundersøkelse og å sette et mål for reduksjon av bilbruk i arbeidsreiser. Ordningen gikk som en pilot med et begrenset antall bedrifter i fra januar til september 2019. Pilotperioden var viktig for å bygge erfaring med konseptet og tilpasse ordningen til næringslivets behov.

Med HjemJobbHjem ønsker Bypakke Nedre Glomma å tilrettelegge mer aktivt for at arbeidsreisende oftere velger bort privatbilen til fordel for kollektiv, sykkel og gange.

Dette for å bidra til regjeringens nullvekstmål: «Veksten i persontransport i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.»

 

Hvem kan bli med i HjemJobbHjem-ordningen?

Bedriften må ha eget organisasjonsnummer og tilhørende kontoradresse i Nedre Glomma.

Bedriften må ha en fast kontaktperson for å administrere ordningen.

Minst 60 % av de ansatte må fullføre besvarelse av reisevaneundersøkelsen.

 

Kontakt Bypakke Nedre Glomma for å bli HjemJobbHjem bedrift.