Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

HjemJobbHjem ordningen i Nedre Glomma

HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Gjennom felles innsats vil HjemJobbHjem-bedriftene bidra til renere luft og bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de mange positive og motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.

Om vi skal klare å redde kloden, må de fleste av oss endre adferd. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre ganske raskt, er å reise annerledes. Færre må kjøre på bensin og diesel, flere må reise kollektivt, sykle eller gå. HjemJobbHjem i Nedre Glomma er en satsing for å få flere til å reise klimavennlig. Det er en del av Bypakke Nedre Glomma, og blir drevet av Inspiria science center.

En stor del av kjøringen skjer i arbeidsreiser. Alle skal både til og fra jobb, noen reiser også i selve jobben. HjemJobbHjem handler om å endre arbeidsreisevanene. Det er ikke bare-bare å endre gamle vaner, og kanskje trengs både pisk og gulrot. HjemJobbHjem er ikke en pisk, men en stor bunt med gulrøtter.Det er arbeidsplassene som velger å bli med på HjemJobbHjem. De ansatte får en lang rekke tilbud som til sammen skal gjøre det enklere å velge å reise klimavennlig.

HjemJobbHjem baserer seg på kunnskap: Kunnskap om hva som må til for de ansatte i hver bedrift – og kunnskap om hva som virker for å få til endring og å redde kloden. Som tilbud til hver enkelt ansatt og bedrift er HjemJobbHjem først og fremst fullt av goder, det er moro og det fremmer arbeidsmiljø og helse – men i bunn ligger et stort alvor: Sammen må vi klare å kutte i CO2-utslippene. Sammen må vi velge bort bensin og diesel-vanene, og komme oss over på framtidas reisemidler.