Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Viken fylkeskommune sørger for at flere kan sykle til jobb

Ansatte ved tre videregående skoler i Fredrikstad og Sarpsborg skal tråkke opp løypa for storsatsingen HjemJobbHjem. Målet er bedre folkehelse, renere luft og bedre bymiljø.

Flere private bedrifter har allerede kastet seg på den grønne mobilitetsordningen HjemJobbHjem i Nedre Glomma. Nå har de første skolene meldt sin interesse og fått levert elsykler som de ansatte kan teste.

– Det er kult at tilbudet har blitt så attraktivt. Å kunne reise kollektivt eller bruke sykkel, elsykkel og sparkesykkel til og fra jobb, er moderne reisemåter som har kommet for å bli. Vi er fornøyd med at disse videregående skolene legger til rette for mer miljøvennlige reiser for sine ansatte. Det er bra for miljøet og det er bra for folkehelsa, sier fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap).

Medlemskapet innebærer i praksis at alle ansatte gis en reell mulighet til å la bilen stå av og til ved å tilby gode reisealternativer.

Tråkker opp løypa

De videregående skolene St. Olav i Sarpsborg og Fredrik 2. og Glemmen i Fredrikstad har fra og med september blitt medlemmer av HjemJobbHjem, som de første fylkeskommunale enhetene. Det vil si at til sammen 548 ansatte får muligheten til å endre sine reisevaner gjennom ordningen. Ved en av skolene ble tilbudet om gratis sykkelservice så populært at det måtte settes av tre hele dager.

– Jeg synes det er topp at lærere og andre ansatte ved disse tre skolene ønsker å gå foran som gode eksempler for elevene sine, sier Brenna videre.

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning for bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad. Gjennom ordningen tilbys blant annet leasing av el-sykkel, sykkelglededag for bedriften, foredrag om helseeffekter ved å velge en mer aktiv arbeidsreise, og mye mer. Målet er at flere ansatte skal velge sykkel, gange eller kollektiv når de skal til og fra jobb.

– HjemJobbHjem er veldig enkelt å implementere, enten man har få eller mange ansatte. Samtidig byr ordningen på mange «gulrøtter» som motiverer til å velge elsykkel et par dager i uka, eller kanskje ta sparkesykkel i stedet for bilen hvis du bare skal på et møte eller en befaring i byen. Ordningen passer for de aller fleste, avslutter fylkesrådslederen.

Foto: Viken fylkeskommune