Alt om bomåpningen 2024

Nå starter jobben med videreføring av Bypakke Nedre Glomma

Onsdag ble det vedtatt å opprette en prosjektgruppe som skal jobbe med videreføringen av Bypakke Nedre Glomma.

Bakgrunnen for jobben gruppen skal gjøre, er regjeringens bompengeforlik fra høsten 2019 med blant annet krav om en lokal egenandel på 20 % for fylkeskommunale og kommunale investeringsprosjekter. På grunn av de høye kostnadene har den tidligere planlagte videreføringen av bypakka blitt satt på vent.

Prosjektgruppen som skal jobbe frem en pakke innenfor de nye rammene består av politikere fra kommunen og fylkeskommunen, og ansatte i administrasjonen hos partene. Ordfører Jon-Ivar Nygård ble valgt som leder av arbeidsgruppen, nestleder er fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes.

Ønsker rask fremdrift

Det første møtet i prosjektgruppen ble brukt til å drøfte gruppens mandat og rammene for det videre arbeidet. Gruppen satte seg et ambisiøst mål for fremdriften, blant annet med tanke på at både innbyggere og næringsliv langs fv.109 og flere andre steder i regionen, er sterkt berørt av eksisterende planer.

– Det er viktig for oss å holde høy fremdrift med mål om å behandle en ny bypakke i bystyrene i løpet av vinteren 2021/22. Når vi målet kan den videre behandlingen i Stortinget skje i løpet av 2022, sier Nygård.

Gruppen er også enig i at nå er tiden for å orientere seg mot de prosjektene som er absolutt viktigst for regionen. De ønsker ikke å legge til nye prosjekter, men ta utgangspunkt i de som allerede ligger inne i den eksisterende bypakka.

– Nå er ikke tidspunktet for å tenke stort, men se på hvor behovet er og hva som er mulig å få til innenfor de rammene vi har, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.

Fra fv. 109 – et av de viktigste regionale veiprosjektene som ligger inne i den eksisterende bypakka. Foto: Trine Sirnes. 

Forhandler byvekstavtale etter at ny pakke er klar

I møte med statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) 18. september varsla hun at forhandlinger om byvekstavtale tidligst kan starte opp når en ny bypakke er ferdig fremforhandlet lokalt. Ut ifra dagens ambisiøse tidsplan betyr det at forhandlinger om byvekstavtale kan starte i 2022.

– Vi kjenner til at departementet vil være tøffe på arealpolitikken. Dette imøtekommer vi i stor grad allerede, i tillegg ønsker vi å se på flere virkemidler som for eksempel inntektspotensialet for kollektivtrafikk for å stille sterkere når vi skal forhandle, sier Nygård.

 

Les mer: Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte Nedre Glomma.