Alt om bomåpningen 2024

Ingelin Noresjø besøkte Nedre Glomma

Fredag 18. september besøkte statssekretær Ingelin Noresjø Fredrikstad og Sarpsborg for å lære mer om trafikkutfordringene og de lokale prosjektene i Bypakke Nedre Glomma.

Statssekretæren startet besøket med befaring og fergetur på Glomma i Fredrikstad. De siste årene har antallet passasjerer på ferga økt betydelig, nå gjennomføres nærmere 1,5 millioner turer årlig med fergene.

– Vi er veldig fornøyd med tilbudet og planlegger å utvide med flere ruter og stoppesteder. Det investeres også i flere ferger, forteller Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad.

Befaringen gikk deretter videre langs fv. 109, der det har ligget planer for fire felts vei med kollektivfelt. Strekningen mellom de to byene har betydelige kapasitetsutfordring i rushtid, mangler kollektivfelt samt gode sykkeltraseer langs strekningen. Fylkesveien er det viktigste regionale prosjektet i Bypakka.

– Her står bussen i samme kø som bilene. Store arealer rundt veien er båndlagt noe som går utover fastboende og næringsliv langs veistrekningen, forteller ordfører Jon-Ivar Nygård.

 

 

Tøffe på arealpolitikk

Nedre Glomma har hatt et ønske om å komme raskt i gang med byvekstforhandlinger. Departementet var tydelige på at det må foreligge en videreføring av bypakka i Nedre Glomma før forhandlingene kan starte opp.

–Vi er bekymret for tidshorisonten med tanke på tidskritiske prosjekter i bypakka som ny bro over Sarpsfossen. Vi frykter at fase 1 avsluttes før planlegging og behandling av fase 2 er vedtatt, sier Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg.

– Forhandlinger skal ligge til grunn for byvekstavtale. Vi kan ikke si noe om hva som ligger i de på nåværende tidspunkt, men vi kommer til å være tøffe på arealpolitikken, sier Noresjø.

En effektiv arealpolitikk for å fortette byområdene og lokalsentra i tilknytning til kollektivtilbudet ligger allerede inne i arealplanene for begge kommunene. Noresjø er positiv til å hjelpe byområdene på veien mot byvekstavtale.

– Vi ønsker å bistå med de justeringer som må til og finne de løsninger som må til for å komme videre med en byvekstavtale når ny pakke foreligger, sier Noresjø.

Usikkert for jernbanesatsingen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varsla før helgen at Østfoldbanen etter Moss står i fare for å ikke bli prioritert i ny Nasjonal transportplan. Noresjø bekrefter dette.

– Vi må realitetsorientere oss. Mange av prosjektene har ikke bare doblet seg, men 3-4-doblet budsjettene. Bygger vi all planlagt jernbane er det ikke midler igjen til noe annet, sier hun i møte med ordførerne.

Nygård påpeker at utsettelse av jernbaneutbyggingen er katastrofalt for regionen vår.

– Vi forstår at det er dyrt og ønsker å se på kostnadsreduserende tiltak, men understreker at jernbanen er en viktig del av kollektivnettet og oppnåelse av nullvekstmålet for regionen.

Statssekretær og ordførerne signerte belønningsavtale for de kommende fire årene.

 

Les mer på regjeringens nettsider: Signerte belønningsavtale med Nedre Glomma