Reguleringsplan for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund ute til offentlig ettersyn

 

Reguleringsplanen for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 4. april 2019.

Reguleringsplanen inneholder detaljer om hvordan strekningen er tenkt bygget, og konsekvensutredningen for strekningen.

Plandokumentene finner du på Statens vegvesens nettsider: www.vegvesen.no/fylkesveg/fv109ostfold

Har du merknader til planen kan de sendes skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2650 Lillehammer, eller på epost til firmapost-ost@vegvesen.no.

Alle innspill må merkes med 15/226739 og sendes innen 4. april 2019.

Invitasjon til åpent informasjonsmøte 7. mars

Vi inviterer til åpent møte om reguleringsplanforslaget:

Tidspunkt: Torsdag 7. mars. Det vil bli holdt like orienteringer i plenum kl. 14.00, 16.00 og 18.00.

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgata 11.

Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på spørsmål og ta imot innspill til planen.