Alt om bomåpningen 2024

Reguleringsplan for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund ute til offentlig ettersyn

 

Reguleringsplanen for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 4. april 2019.

Reguleringsplanen inneholder detaljer om hvordan strekningen er tenkt bygget, og konsekvensutredningen for strekningen.

Plandokumentene finner du på Vikens nettsider.

Har du merknader til planen kan de sendes skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2650 Lillehammer, eller på epost til firmapost-ost@vegvesen.no.

Alle innspill må merkes med 15/226739 og sendes innen 4. april 2019.

Invitasjon til åpent informasjonsmøte 7. mars

Vi inviterer til åpent møte om reguleringsplanforslaget:

Tidspunkt: Torsdag 7. mars. Det vil bli holdt like orienteringer i plenum kl. 14.00, 16.00 og 18.00.

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgata 11.

Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på spørsmål og ta imot innspill til planen.