Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Mills fabrikker har signert avtale med HjemJobbHjem

Mills fabrikker i Fredrikstad ble den første bedriften som tegnet avtale med Bypakke Nedre Glomma i Hjem-jobb-hjem-prosjektet – et tilbud til bedrifter for å få flere arbeidsreisende til å bruke andre framkomstmidler enn bil til og fra jobb.

 

Dette er veldig positivt. Bedriftene er nøkkelen her, siden det er de arbeidsreisende vi henvender oss til. Vi ønsker at flere skal velge alternativer til bil på veien mellom hjem og jobb, og da er det avgjørende at arbeidsplassene er med. At Mills nå tar ansvar og melder seg som førstemann, er gledelig. Vi skal jobbe for å få med flere bedrifter, og da vil erfaringene fra Mills være av stor betydning, sier fylkesordfører Ole Haabeth, som undertegnet avtalen med Mills’ fabrikksjef i Fredrikstad, Eirin Skovly. – Den første av forhåpentlig mange, nye avtaler, legger han til.

 

–For oss var dette et naturlig valg å bli med på. Prosjektet passer rett inn i det vi jobber med for å være en ansvarlig arbeidsgiver, som både vil bidrar til å ta vare på helsen til våre ansatte og på miljøet rundt oss. Vi skal ha et mål om redusere bilbruken blant de ansatte til og fra jobb og bilbruken i arbeidstiden. Det er ikke et mål å slutte å kjøre bil, men det er et ønske at man tar bilen når man må, og gå, sykle eller ta kollektivtransport når man kan. I tillegg kan de ansatte spare kr. 500,- i måneden på busskort så er dette et godt incitament, sier sier fabrikksjef ved Mills, Eirin Skovly.

Fra Rogaland

HjemJobbHjem-prosjektet skal få arbeidstakere i Nedre Glomma til å la bilen stå litt oftere når de skal til og fra jobb. I Rogaland er dette blitt en stor suksess, og mer enn 53 000 arbeidstakere fordelt på 550 bedrifter er med.

– Det handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og å kjøre bil de dagene du må, sier leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, fylkesordfører Ole Haabeth

HjemJobbHjem vil også representere et attraktivt alternativ når bomringene rundt de to byene står klare. I Fredrikstad skjer dette allerede neste år, men mange pendler mellom de to byene.

Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilbys blant annet et personlig reisekort for buss til 199 kroner per måned.

Om HjemJobbHjem:

  • HjemJobbHjem ble opprinnelig opprettet som et samarbeid mellom Kolumbus AS (kollektivselskap eid av Rogaland fylkeskommune), Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg og Rogaland fylkeskommune.
  • HjemJobbHjem Rogaland startet opp høsten 2015 og har i dag 550 HjemJobbHjem-bedrifter tilknyttet ordningen som totalt omfatter ca. 53 000 ansatte. Andelen respondenter i Rogaland sin reisevaneundersøkelse som svarte at de benyttet kollektivtransport økte fra 13 til til 28 prosent i perioden fra oppstart til sommeren 2018.
  • Partene i Bypakke Nedre Glomma ønsker på samme måte å legge mer aktivt til rette for at arbeidstakere i Østfold oftere velger bort fra privatbilen og går over til kollektivtransport, sykkel, gange eller annen miljø- og helsevennlig transport til og fra arbeid.
  • I Bypakkesamarbeidet er det allerede gjort grep som er en styrke for innføringen av et HjemJobbHjem-konsept. Det nye rutetilbudet i Nedre Glomma er bedre tilpasset de store reisestrømmene og skal gi et tilbud som er mer attraktivt.
  • Det er nær sammenheng mellom det som skjer i Smart Mobility Grålum og et HjemJobbHjem-konsept. Dette for å bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken.
  • HjemJobbHjem organiseres som en arbeidsgruppe under Bypakke Nedre Glomma på linje med arbeidsgruppe sykkel, arbeidsgruppe kollektiv og arbeidsgruppe by- og arealutvikling.
  • I arbeidsgruppen er næringsforeningene fra Sarpsborg og Fredrikstad representert i tillegg til partene i Bypakkesamarbeidet.