Alt om bomåpningen 2024

Jostein Haug ansettes som daglig leder i Bypakke Nedre Glomma

Jostein Haug, best kjent som samferdselssjef i Østfold fylkeskommune, ble i går ansatt som daglig leder i Bypakka.

– Jeg er veldig glad for at Jostein Haug tar utfordringen med å lede Bypakka, som står foran en hektisk og spennende periode, sier Bente Meinert som er leder i Rådmannsutvalget i Bypakke Nedre Glomma. – Haug kjenner samferdselssektoren godt, og har bred erfaring som vil bli et verdifullt tilskudd til kompetansen i bypakkeadministrasjonen, fortsetter hun.

Jostein Haug er oppvokst og bosatt på Ise i Sarpsborg kommune. Jostein Haug kommer fra stillingen som samferdselssjef i Østfold fylkeskommune. Han har også vært direktør i Østfold kollektivtrafikk i 8 år. I tillegg til en ledeleseutdannelse fra Forsvarer har Haug har utdannelse innen transportfag, ledelse og økonomi fra Høyskolen i Molde og Høyskolen i Østfold.

– Det blir spennende og utfordrende å jobbe med et fagområde som betyr så mye for utviklingen i Nedre Glomma, både for næringslivet og enkeltpersoner, sier Jostein Haug. – Jeg har vært involvert i en rekke bypakkeprosjekter, og ser frem til å være med på å ferdigstille flere av disse sammen med partene og administrasjonen i Bypakka, fortsetter han.

Jostein Haug tilsettes som daglig leder for Bypakke Nedre Glomma med virkning fra 1.august 2019. Eirik Milde fortsetter som fungerende prosjektleder i BNG fram til Jostein Haug tiltrer.