Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Vil øke fergetilbudet i Fredrikstad

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma går inn for å øke fergetilbudet i Fredrikstad for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

 

Formannskapet i Fredrikstad gikk inn for det samme torsdag.

 
Det er reisende mellom Gressvik og sentrum som nå kan glede seg til et bedret fergetilbud fra 15. mai i år. Da kommer en tredje ferge som skal bidra til at dagens halvtimesavganger endres til avganger hvert 20. minutt. Kostnaden på 2,5 millioner ligger ikke inne i eksisterende budsjetter, men hentes trolig delvis fra de statlige belønningsmidlene i Bypakke Nedre Glomma.

 

Fergene i Fredrikstad fraktet mer enn en million passasjerer i fjor.

 

– Fergene i Fredrikstad har vært en enorm suksess i regi av Fredrikstad kommune og med midler fra Bypakke Nedre Glomma. Avgangene har tidvis vært så populære at folk har måttet bli stående igjen på grunn av plassmangel. Med denne tredje ferga letter vi på det presset. Dette er riktig bruk av penger, sier leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Ole Haabeth.

 

Saken skal også opp i Fredrikstad bystyre. Økt fergetilbud fordrer positivt vedtak der.

 

Kontaktperson: Frode Samuelsen, Fredrikstad kommune: 69306082