Utredning av busstilbudet i Nedre Glomma

Prosjektet gjelder utforming av det lokale og regionale busstilbudet. Lokalisering av holdeplasser, tilførselsveier og vurdering av annen infrastruktur som er viktig for effektiv drift av kollektivtilbudet vil også inngå i oppdraget. Les mer om kollektivutredningen her.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Kollektiv

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
2.09.
Byggestart:
-
Tidspunkt for ferdigstilling:
2018
Status:
Pågående

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-