Alt om bomåpningen 2024

Trafikkopplæring (sykkel) på Inspiria Science Center

Prosjektet omfatter sykkelbane med «miniby» på Inspiria i Sarpsborg. Hensikten er å legge til rette for et anlegg hvor trafikkregler kan læres på en trygg måte. Test og utlån av el-sykkel er også en del av prosjektet.

[prosjekt_info]