Trafikkopplæring (sykkel) på Inspiria Science Center

Prosjektet omfatter sykkelbane med «miniby» på Inspiria i Sarpsborg. Hensikten er å legge til rette for et anlegg hvor trafikkregler kan læres på en trygg måte. Test og utlån av el-sykkel er også en del av prosjektet.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Gange/Sykkel

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
3.16.
Byggestart:
-
Tidspunkt for ferdigstilling:
-
Status:
Pågående

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-