Sykkeltelledugnad

Sykkeltelledugnaden er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom TØI og en rekke norske sykkelbyer. Prosjektet har sitt utspring i de ulike byenes behov for å forstå mer om sykkelbrukens hvem, hvor og hvordan, samt TØI sitt ønske om å få bredere datatilgang om sykkelbruken for modelleringer osv. Utføres 2017.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Gange/Sykkel

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
3.27.
Tiltaksnummer:
3.27.
Tidspunkt for ferdigstilling:
2017
Status:
Ferdig

Kart:

Status:
Ferdig
Status:
Ferdig
Status:
Ferdig