Kryssutbedring av Grotterødgata x Storgata/R.A. gate

For å få tryggere forhold for syklister, er krysset ved Grotterødgata og Storgata i Sarpsborg utbedret. Utbedringen omfatter senking av kantstein, oppmerking, mm.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Gange/Sykkel

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
3.26.
Byggestart:
-
Tidspunkt for ferdigstilling:
2017
Status:
Ferdig

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-