Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Kryssutbedring av Grotterødgata x Storgata/R.A. gate

For å få tryggere forhold for syklister, er krysset ved Grotterødgata og Storgata i Sarpsborg utbedret. Utbedringen omfatter senking av kantstein, oppmerking, mm.

[prosjekt_info]