Økt bruk av el-sykler

Prosjektet omfatter diverse tiltak for å fremme bruk av el-sykkel, blant annet et pilotprosjekt hvor 6 el-sykler er utlånt til ansatte ved ulike skoler i Fredrikstad. Andre tiltak omfatter en planlagt ladestasjon og testløype for el-sykler på Inspiria vitensenter i Sarpsborg, som også er den sentrale aktøren og knutepunktet i el-sykkelsatsningen i Nedre Glomma.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Gange/Sykkel

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
3.24.
Byggestart:
-
Tidspunkt for ferdigstilling:
-
Status:
Pågående

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-