Alt om bomåpningen 2024

Transport- og kommunikasjonskomiteen på besøk

Mandag 6. november fikk Bypakke Nedre Glomma besøk fra Stortinget, da en delegasjon fra transport- og kommunikasjonskomiteen var på besøk i Østfold.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er ny leder i komiteen, etter at han nylig gikk av som kommunalminister. Han var godt fornøyd med bildet han fikk av Bypakke Nedre Glomma. Gjelsvik ledet også en spørsmålsrunde blant politikerne i etterkant av foredraget.

Transportkomiteens leder Sigbjørn Gjelsvik, fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken fylkeskommunes forretningsministerium mener samarbeid er viktig når store samferdselsprosjekt skal utvikles.

Transportkomiteens leder Sigbjørn Gjelsvik, fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken fylkeskommunes forretningsministerium mener samarbeid er viktig når store samferdselsprosjekt skal utvikles.

– Vi ser på hvordan vi i fellesskap kan utvikle transporttilbudet i ulike deler av fylkene, i dette tilfellet Østfold. Skal vi klare å bruke midlene på best mulig måte, trenger vi god kunnskap. Og da er det å diskutere problemstillinger, og snakke godt med de som jobber med prosjektene lokalt, både politikere og fagfolk, veldig nyttig, sier Gjelsvik. 

Sarpsborgs ordfører, Magnus Arnesen (H) ønsket Transport- og kommunikasjonskomiteen velkommen til bystyresalen i Sarpsborg.

Gruppen stortingspolitikere med følge var lydhøre og svært interesserte i gjennomgangen Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma, holdt for dem i bystyresalen i Sarpsborg mandag. Bypakke fase 2 ble godkjent i Stortinget i april i år, og nå fikk tilhørerne presentert status og at prosjektet er i rute.

Daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma forteller om samferdselsutfordringer og løsninger i Sarpsborg og Fredrikstad.

Det var i forbindelse med «Østfold-besøk» i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, at man ville høre mer i dybden om Bypakke Nedre Glomma og fremdriften. Sarpsborgs nye ordfører, Magnus Arnesen (H), ønsket velkommen som vert i bystyresalen. Både han og Fredrikstads nye ordfører, Arne Sekkelsten (H), hadde korte innlegg om samferdsel i regionen. Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacopbsen (Ap) holdt også et kort innlegg, før kveldens hovedforedragsholder Jostein Haug fikk deltakerne til å skjerpe konsentrasjonen og spisse ørene.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacopbsen (Ap) ser komiteens rundreise som veldig verdifull for Østfold.

– Dette er tidenes samferdselsløft for oss i Sarpsborg og Fredrikstad, og vi er takknemlige for at Staten bidrar med både belønningsmidler og byvekstmidler. Det er mange gode prosjekter som kan realiseres takket være disse bidragene, sier Jostein Haug.

Det var Statens vegvesen som hadde regien for komiteens rundreise i Østfold. Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommunes forretningsministerium understreket viktigheten av besøket og det de fikk se i Østfold.

– For oss er det svært viktig å samarbeide godt med både staten og kommunene, når transporttilbudet skal utvikles. Vi har ulike virkemidler, men et felles mål. Slike rundreiser er derfor svært verdifulle, og selv om komiteen denne gang var i den ytre delen av Østfold, fikk vi benyttet anledningen til å snakke om prosjekter over hele fylket, sier Jacobsen.

Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten (H) presenterer seg for komiteen.