Alt om bomåpningen 2024

Bli med på sykkeltelledugnad

Sykkeltelledugnad i Fredrikstad og Sarpsborg – vi vil gjerne ha deg med!

 

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Sykkelbyen Nedre Glomma gjennomfører en sykkeltelledugnad for å finne ut mer om syklistene og deres reisevaner. For å få gode resultater er det viktig at nok syklister vil være med på dugnaden.

 

Datainnsamlingen skjer ved hjelp av en app og vil foregå i en 4-ukers periode. Appen kartlegger rutevalg, og valg av transportmiddel. Dette er en «selvlærende app» som registrerer reiser utenfor huset. Dataene som samles inn vil brukes til å kartlegge reiseatferd og rutevalg, hvor, når og hvordan en reiser og hvilken vei syklistene velger å ta når de er ute og sykler.

 

Dataene blir anonymisert, aggregert og fremstilt på kart. Disse kartene vil danne grunnlag for å identifisere hovedkorridorer og potensielle snarveier og forbedringsmuligheter i det framtidige sykkelvegnettet.

 

Hvis du vil være med på dugnaden kan du melde på her: