Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Fredrikstad landets mest attraktive by

Fredrikstad er kåret til landets med attraktive by 2017. Gratulerer!

 

På nettsiden til Fredrikstad kommune sier ordfører i Fredrikstad Jan-Ivar Nygård:

 

– Dette er først og fremst veldig morsomt. Samtidig er det en anerkjennelse og et signal om at grepene vi har gjort i Fredrikstad de siste årene har tatt oss i riktig retning.  Sentrum blomstrer, vi vokser og har blitt en mer spennende og ikke minst en hyggeligere by å bo og oppholde seg i.  Jeg tror også dette vil bidra til at flere får øynene opp for Fredrikstad. Det er positivt for omdømmet vårt, og gir oss en ekstra boost i en allerede positiv utvikling, sier han.

 

I juryens begrunnelse fremheves blant annet byferga:

 

I 2014 vedtok kommunen at fergen som gikk over Glomma skulle være gratis og utvides til å også å betjene vestre elveløp. Antall reisende økte fra 300 000 årlig til 1,25 millioner. Kommunens kostnader har også økt, og det er ikke et enkelt regnestykke for kommunen å vise at en slik satsning lønner seg økonomisk. Samtidig viser det seg at økt bruk av fergen korresponderer med økt bruk av byen. Gratis kollektivtransport kan med andre ord sees på som et fullskala eksperiment. Juryen mener kommunen her har gjort et modig og riktig valg. Samtidig ser juryen at valget på mange måter er naturlig og riktig ut fra de forutsetninger Fredrikstad har som sjøfartsby lokalisert ved Glommas utløp. Fergen er et sterk identitetsbærer som styrker bevisstheten rundt elva som en tradisjonsrik transportåre og historisk livsgrunnlag for byen. I tillegg til at kommunen har valgt å gjøre ferjen gratis, er også frekvensen økt og fergene gjort mer attraktive som reisemiddel. Kommunen har nå også bestilt en elektrisk ferje. Forbildefunksjonen ligger i det å satse stort og bredt nok på kollektivtransport. Kommunen jobber også parallelt med å tilrettelegge for sykling og andre kollektivtilbud.

 

Les mer på nettsiden til Fredrikstad kommune