Alt om bomåpningen 2024

Rv. 111 Hafslund–Dondern, kollektivfelt

Statens vegvesen har våren 2017 startet arbeidet med en reguleringsplan for utvidelse av riksveg 111 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune.

 

Utvidelsen skal gi plass til kollektivfelt i begge kjøreretninger og anlegg for fotgjengere og syklister på begge sider av vegen.

 

I tillegg skal det planlegges kollektivfelt og anlegg for fotgjengere og syklister i retning Sarpsborg sentrum langs riksveg 111 (Isevegen) fra Rådhusvegen til Dondern. Langs fylkesveg 118 (Skjebergvegen) skal det vurderes tiltak for de som går og sykler, og det skal vurderes om det er behov for kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern.

[prosjekt_info]