Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Ledig stilling som prosjektrådgiver

Bypakke Nedre Glomma trenger en ny, engasjert medarbeider i fast stilling.

 

Vil du få flere til å velge å kjøre buss, sykle og gå i Sarpsborg og Fredrikstad?

 

I Bypakke Nedre Glomma har Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og tidligere Jernbaneverket inngått en samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling. Gjennom samarbeidet jobber partene for nullvekst i personbiltrafikken, bærekraftige byer og en konkurransedyktig region.

 

Medarbeideren tilsettes i Østfold fylkeskommune og stillingen er organisatorisk plassert i Samfunnsplanavdelingen. Stillingen inngår i prosjektadministrasjonen for Bypakke Nedre Glomma. I dag består prosjektadministrasjonen av tre ansatte.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av vedtak fattet i styringsgruppa og i rådmannsutvalget
  • Oppfølging av avtale om statlige belønningstilskudd for økt kollektivtransport og redusert bilbruk, samt tilsvarende forpliktende samarbeidsordninger med staten
  • Forberede og legge til rette for nye, forpliktende samarbeidsordninger med staten, for eksempel byvekstavtale
  • Bistå prosjektleder i gjennomføring av møter, samlinger og konferanser
  • Bidra i det holdningsskapende arbeidet og skape oppmerksomhet rundt viktige saker
  • Oppgaver etter nærmere avtale med prosjektleder og Fylkesplansje

 

Kompetanse:
Vi søker en person med relevant høyere utdanning og med kompetanse på byutvikling, inkludert areal- og transportutvikling. Det er en fordel med kjennskap til regionen, erfaring fra offentlig forvaltning og god politisk forståelse. Du bør ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi søker deg med engasjement, høy arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner, pågangsmot og godt humør.

 

Vi kan tilby:
Spennende og aktuelle arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
Mulighet for god faglig utvikling
Korte avstander og god tilgjengelighet til et mangfoldig natur- og kulturtilbud
Lønn etter nærmere avtale. Videre tilbys fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Opplysninger om stillingen:
Kan fås ved henvendelse til fylkesplansjef Elin Tangen Skeide, mobil 99745568, e-post: eliske@ostfoldfk.no, eller prosjektleder Gry Rustad Pettersen, mobil 913 13 345, e-post: grypet@ostfoldfk.no.

 

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema- ID 2111.
Egen søknad og CV kan sendes i tillegg.

 

Søknadsfrist er 22.6.2017