Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Søker Samferdselsdepartementet om belønningsmidler og midler til reduserte billettpriser i Nedre Glomma

Fredag 17. januar oversendte Bypakke Nedre Glomma søknad om belønningstilskudd fra belønningsordningen til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk til Samferdselsdepartementet for perioden 2020 -2023. I periodene Bypakke Nedre Glomma har hatt avtale om belønningsmidler, er det gjennomført en rekke tiltak for å nå nullvekst i personbiltrafikken.

– Utviklingen peker i riktig retning. Trafikktallene for 2019 viser en nedgang på fire prosent i personbiltrafikken og samtidig viser antall kollektivreiser en god vekst i Nedre Glomma, sier daglig leder av Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug.

Det søkes om 320 millioner kroner i belønningstilskudd over en fireårsperiode med et økende ambisjonsnivå utover avtaleperioden. For 2020 søkes det om 55 millioner kroner som er tilsvarende det beløpet som Bypakke Nedre Glomma fikk innvilget i 2019.

Rimeligere billettpriser i Nedre Glomma
Med bakgrunn i regjeringspartienes bompengeforlik, søker Nedre Glommaregionen gjennom «Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma» om totalt kr. 80 mill. til tiltak for reduserte billettpriser på buss for perioden 2020 – 2023 fordelt med kr. 20 mill. pr år.
Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma behandlet forslag til reduserte billettpriser i Nedre Glomma 11.desember 2019.

Dette er slik styringsgruppa vil innrette billettprisene på buss i Nedre Glomma fra 10 februar

● Prisen for Nedre Glomma-kortet reduseres fra 700 kr til 300 kr per 30 dager
● Prisen for enkeltbillett for voksen reduseres fra 40 kr til 25 kr
● Prisene for enkeltbillett barn og honnør reduseres fra 20 kr til 15 kr
● For ungdom til og med 19 år blir det gratis buss mandag til fredag etter kl. 17, lørdag og søndag og helligdager hele dagen.

Når gratis buss avsluttes i Fredrikstad 9. februar, blir det igjen innført betaling på bussen, men mye rimeligere bussbilletter for reisende i både Fredrikstad og Sarpsborg.

– Vi tror at reduserte priser på 30 dagers periodebillett kan bidra til at flere velger å reise kollektivt til og fra arbeid, sier Jostein Haug. Han legger til at det vil lønne seg å kjøpe månedskort om du reiser mer enn seks ganger tur/retur med buss i måneden i Nedre Glomma.