Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Fylkesråder i Viken besøker Nedre Glomma

Mandag besøkte fylkesråd for distrikt og fylkesveier, Olav Skinnes og fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug, Nedre Glomma.

– Målet for dagen har vært å gjøre fylkesrådene bedre kjent med regionens samferdselsstruktur og utfordringer, sier daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal.
Fylkesrådene ble mandag tatt med på befaring fra Borg Havn i Fredrikstad, videre på Rv 22 til Dondern i Sarpsborg og tilbake til Fredrikstad langs fv. 109.

– Sarpebrua og ny Fredrikstad bru er blant de viktigste prosjektene å få gjennomført for næringslivet, forteller Græsdal.

Helt i starten av januar meldte Samferdselsdepartementet at fylkeskommunen selv må dekke 20 prosent av kostnadene for de store samferdselsprosjektene i Bypakke Nedre Glomma. Dette kravet gir økte utgifter på milliardnivå, midler som ikke finnes til dette formålet i Viken. Den økte kostnaden setter Bypakke Nedre Glomma i en vanskelig situasjon.

– Det er allerede gjort vedtak i Bypakkas styringsgruppe om å se på prosjekter med høye kostnader på ny. Det er nedsatt en gruppe som i løpet av våren vil se på mulige kostnadsreduserende tiltak. Det forteller daglig leder i Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug, som også var med på mandagens befaring.