Alt om bomåpningen 2024

Sambruksfelt endres til kollektivfelt på riksvei 110 i Fredrikstad

Sambruksfeltet (2+) mellom Rakkestadsvingen og rundkjøringen på østsiden av Fredrikstadbrua blir nå kollektivfelt. Endringen skjer natt til fredag 21. april.

 

Feltet blir en forlengelse av det nye kollektivfeltet som åpnet på riksvei 111 mellom Fjellstad og Rakkestadsvingen tidligere i april.

 

– Sambruksfeltet gjøres om til kollektivfelt for at bussene skal få bedre framkommelighet på denne strekningen hvor det er mye trafikk, spesielt i rushtiden, sier Tore Veum i Statens vegvesen. – Endringen innebærer at høyre kjørefelt fra Rakkestadsvingen til Fredrikstadbrua er forbeholdt busser, taxier, elbiler og mc. Andre kjøretøy må benytte feltet ved siden av.

 

Følg oppmerkingen
Oppmerking og skilting av kollektivfeltet blir gjort natt til fredag 21. april.
– Endringen til kollektivfelt trer i kraft når oppmerkingen er på plass fredag morgen, opplyser Veum.

 

Det nye kollektivfeltet vil føre til kortere reisetid og økt forutsigbarhet for busspassasjerene. Dette er ett av flere tiltak i Bypakke Nedre Glomma for å bedre framkommeligheten for bussene.