Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Samarbeid om grønn mobilitet

Målet er å gjøre det hyggeligere, mer interessant og tilrettelagt å ferdes til bens, kollektivt eller på sykkel i Nedre Glomma-regionen. Sarpsborg og Fredrikstad samarbeider om grønn mobilitet.

Med Glommastien og grønn mobilitet på agendaen møttes byselskapet isarpsborg, Visit Fredrikstad & Hvaler, kommunen og Bypakke Nedre Glomma. Over ferien møtes partene igjen for å detaljplanlegge ulike tiltak som skal gjøre Glommastien mer tilgjengelig og attraktiv for beboere i Nedre Glomma-regionen og for besøkende.

Det er allerede planlagt og igangsatt bedre skilting av Glommastien. I løpet av året vil dette være synlig for folk som beveger seg på Glommastien. Målet er å iverksette flere tiltak, som i så fall gjennomføres i 2024. Regionen får statlige belønningsmidler, som overføres i en statlig byvekstavtale. Disse midlene styrker muligheten for å få gjennomført slike tiltak for syklende og gående. De ansatte i bypakka, Jostein Haug, Vigdis Lunde, Lars Husvik og Svein A. Halvorsen sommertestet en sykkeltur på Glommastien. Nå gleder de seg til å bidra til forbedringer.

Daglig leder Maya Nielsen i Visit Fredrikstad & Hvaler, og daglig leder Bente Kjenstad Jæger i byselskapet isarpsborg mener at både turister og beboere i regionen fortjener utbedringer og bedre tilrettelegging av Glommastien. Med kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, samt sekretariatet i Bypakke Nedre Glomma på lag, ser de samarbeidet lyst i møte.