Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nullutslipp fra bybuss og regionbuss

Regjeringen vil fremskynde nullutslippskrav for bybuss, fra 2025 til til 2024. Nedre Glomma-regionen er allerede i mål nå i 2023.

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen om å sende forslag om å fremskynde kravet til nullutslipp eller biogass for bybuss fra 2025 til 2024 på offentlig høring. Fredrikstad-mann og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener at en fremskyndelse av kravet til nullutslipp eller biogass vil gi utslippsreduksjoner, bidra til fortsatt teknologiutvikling og øke etterspørselen etter ladestruktur som vi bidra til et sterkere marked.

For hver dieselbuss som byttes ut med en elektrisk buss vil CO2-utslippet reduseres med omlag 50 tonn CO2 per år. De siste årene har andelen bybusser økt. I 2022 var to av tre solgte bybusser elektriske, og i dag er 11 prosent av bybussene elektriske. Regjeringen ønsker å øke denne andelen så raskt som mulig.

Offentlig ansvar

I Nedre Glomma-regionen er vi tidlig ute. Fra 1. juli i år er busser byttet ut i forbindelse med ny kontrakt med Nobina. De røde elbussene og de grønne gassbussene tilfredsstiller alle krav.

– Både bybussene og regionbussene tilfredsstiller nullutslippskravene, sier kontrakts- og markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold Kollektivtrafikk.

Regjeringen har allerede innført flere krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av kjøretøy. Fra 1. januar 2022 ble det krav om nullutslipp for offentlig anskaffelse av personbiler og lette varebiler. Fra 1. januar 2023 ble det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser for tunge varebiler, altså varebiler på mellom 1785 kg og 3,5 tonn. Videre har regjeringen foreslått krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter. Dette forslaget er nå på offentlig høring. I tillegg ønsker regjeringen å innføre en rapporteringsplikt for å få informasjon om hvorfor det ikke har vært mulig å følge miljøkravene. Særlig er det viktig å finne ut bakgrunnen for de sakene hvor man benytter unntaket om at tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

– Det er viktig at det offentlige går foran og stiller strengere krav til miljøvennlige anskaffelser i transportsektoren, slik at vi reduserer utslippene fra transportsektoren, sier samferdselsminister Nygård.

Mer om saken på regjeringen.no.