Alt om bomåpningen 2024

Hovedtrekk fra byutredningen – møte i referansegruppa

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet byutredninger i de største byområdene.

 

Byutredningene er en faglig utredning som skal belyse virkemidler og kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange. Byutredningen vil være ett av grunnlagene som legges til grunn for forhandling av en fremtidig byvekstavtale.

 

Les mer om byutredningen for Nedre Glomma her.

 

Byutredningen for Nedre Glomma ble offentliggjort 20.12.2017, og er oversendt Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, samt Østfold fylkeskommune for innspill. Statens vegvesen ber om tilbakemelding fra kommunene og fylkeskommunen innen 8. februar.

 

Møte i referansegruppa for Bypakke Nedre Glomma

Mandag 8. januar  blir hovedtrekkene fra Byutredning for Nedre Glomma presentert for referansegruppa i Bypakke Nedre Glomma.

 

TID:       Mandag 8. januar kl. 14.15-15.45

STED:    Bystyresalen, Sarpsborg rådhus

 

Byutredning for Nedre Glomma og annen relevant informasjon er tilgjengelig her.