Alt om bomåpningen 2024

Byutredningen for Nedre Glomma er klar

Statens vegvesen la onsdag fram byutredningen for Nedre Glomma – et dokument som skisserer mulige valg for å nå målet om nullvekst i biltrafikken i regionen. Nullvekst er en forutsetning for å få en byvekstavtale med staten – og med det statlige midler.

 

Les mer om byutredningen her (Statens vegvesen)