Alt om bomåpningen 2024

På vei mot endelig avklaring for bypakke fase 2

Snart skal prosjekter for over 9 milliarder kroner få sin endelige avgjørelse i Stortinget.

Bypakke Nedre Glomma er en av flere infrastruktur- og bypakker som venter på realisering. I løpet av våren skal fase 2 av Bypakke Nedre Glomma behandles i Stortinget.
– Saken ligger nå i hendene til stortingspolitikerne. Vi håper på positivt vedtak i Stortinget, og står klare til å ta fatt på det videre arbeidet, sier leder for styringsgruppa og ordfører i Fredrikstad Siri Martinsen.
Fredag 24. februar møtte representanter fra bypakka stortingspolitikerne fra Østfoldbenken.


– Det var nyttig å få møte Stortingspolitikerne og gi en orientering om status, og ikke minst kommunisere hvor viktig det er for regionen at framdriften for bypakka i Nedre Glomma går som planlagt, sier Siri Martinsen.

Møtet kom til etter initiativ fra Bypakke Nedre Glomma.

Snart stortingsvedtak

Bystyrene i de to kommunene i Nedre Glomma og Viken fylkeskommune vedtok i 2021/2022 fase 2 av en bypakke for regionen. Nå er det like før Stortinget skal avgjøre saken. 13. april er satt av som foreløpig dato for stortingsbehandling, og nå er det Transport- og kommunikasjonskomiteen som forbereder saken.

Stortingspolitikerne fra Østfoldbenken fikk en grundig gjennomgang av prosjektene av daglig leder Jostein Haug i bypakkesekretariatet.

Bedrer fremkommeligheten

Jostein Haug forklarte overfor stortingspolitikerne at målet med bypakka primært er å bedre framkommeligheten for kollektiv- og næringstransporten samt bedre forholdene for gående og syklende. Det skal bygges flere kilometer med kollektivfelt som også kan benyttes av drosje og næringstransport over 3,5 tonn.

En vedtatt bypakke åpner for forhandlinger med staten om en byvekstavtale som kan tilføre regionen betydelig statlige midler.

For å bedre fremkommeligheten i regionen, er det et mål at flere tar buss fremfor å kjøre bil.

– Fase 2 av bypakka vil gi et betydelig løft ut over Nedre Glomma. Hele Østfold vi ha nytte av en slik satsing. En utbygging på over 9 milliarder kroner vil ha positive ringvirkninger i mange år for næringslivet langt utover regionen, sier daglig leder i Bypakke Nedre Glomma Jostein Haug..

Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma. (Foto: Svein A. Halvorsen)
Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma. (Foto: Svein A. Halvorsen)