Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Lei parkeringsavgifter? Prøv bussen.

Sarpsborg har nå avgiftsbelagt parkeringen på flere innfarts- og langtidsparkeringsplasser. Bor du i gangavstand fra en bussholdeplass, er det kanskje en idè å teste ut kollektivtransport som alternativ til bilen?

Ikke lenger gratis

Hvis du arbeidspendler til sentrum har du til nå kunnet parkere bilen gratis ved Borregaardsbakken eller på sirkustomta. Nå er det avgiftsinnkreving på disse P-plassene. Ikke dyrt, bare 30 kroner dagen. Jobber du 20 dager i uka og bruker bilen, blir det 600 kroner måneden i parkering. Trekker vi bort ferie, blir det likevel godt over 6.000 kroner på et år.

Det koster også å bruke bilen, for hver eneste kilometer. Mange beregner at det koster 5 kroner kilometeren reelt sett å bruke bilen, med alle kostnader innberegnet. Men ditt tall kan være både høyere og lavere, avhengig om du har en ny eller gammel bil.

Buss er billigere

Kjøper du 30-dagers periode billett i Nedre Glomma, koster denne 400 kroner. Trår du til og kjøper busskort for 365 dager, koster det bare 4.000 kroner. Denne billetten bruker du ikke bare til og fra jobben, men også til andre ærend på kveldstid, i helger eller i ferien. Smart for økonomien, og smart for både miljøet og fremkommeligheten på veiene, ikke sant?

Denne muligheten gjelder mange, men dessverre ikke alle som bor i utkanten eller langt unne nærmeste bussholdeplass. Men vi som kan ta bussen kan frigjøre plass på veiene til de som virkelig behøver å kjøre bil.

Billett rett i lomma

Er det mange år siden du tok bussen? Du trenger ikke bekymre deg for om det er vanskelig å kjøpe billett! Dette gjør du i tre enkle steg:

  1. Billett kjøper du enkelt via appen ØstfoldBillett.
  2. Velg riktig billett, og følg stegene for betaling via appen.
  3. Du kan gå om bord i bussen når billetten har «gyldig» som status. Under statusen ser du hvor lenge billetten er gyldig.

Du kan også kjøpe billett til andre i appen.

Velger du å reise med buss, ferge eller sykkel, bidrar du til at det blir mindre kø og forurensning. Regnestykket er egentlig veldig enkelt: Tar du buss én dag i uken, reduseres bilkjøringen med 20 prosent. Takk for at du har lest denne saken, og kanskje vurdert bussen.