Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nominasjoner til Årets HjemJobbHjem-bedrift 2020

Bypakke Nedre Glomma ønsker å fremheve en medlemsbedrift som har spesielt utmerket seg som et positivt forbilde for grønnere arbeidsreiser i regionen.

De nominerte er:

Mills:

HjemJobbHjem er ikke bare som en «grønn tråd» i den bærekraftige bedriftskulturen til Mills Fredrikstad, men de bruker tiltakene aktivt for å fremme helse og trivsel blant sine ansatte. Deres handlekraftige sjef har omfavnet mobilitetsordningen med begge hender, og er selv et perfekt eksempel på at forankring i ledelsen er det som skal til for å få suksess med alt som tilbys gjennom HjemJobbHjem.

 

Borregaard:

 Det er en stor glede å se at Borregaard, en hjørnesteinsbedrift hvor bærekraftig utvikling er selve fundamentet for driften, etterlever sine egne verdier på en så tydelig og aktiv måte gjennom HjemJobbHjem. Responsen blant de ansatte på tiltakene har vært overveldende positiv, enten det gjelder leasing av elsykler, rimelige kollektivbilletter eller deltakelse på sykkelservice. Videre har ledelsen en klar og god plan for hvordan de kan nyttiggjøre seg av HjemJobbHjem også fremover.

 

Sunn Tannhelseklinikk:

 Den fantastiske endringsreisen som Martina og Constantin fra Sunn Tannhelse gjorde i 2020 er til stor inspirasjon. De beviste at det ikke bare var mulig å bruke elsykkel som fremkomstmiddel til og fra jobb, men at det også medførte en rekke andre positive bieffekter, som større frihet, treningsmulighet og mindre stress. Ikke minst endte Sunn Tannhelse opp med å vinne Sykle til jobben i Viken fylke!

 

Om utmerkelsen:

I HjemJobbHjem er målet å få ned antallet arbeidsreiser som skjer med bil, ettersom det vil skape mange positive gevinster hvis vi får flere til å velge sykkel, gange eller kollektivreiser. Det er bedre for helsen og trivselen vår, bedre for bymiljøet vårt og bedre for kloden vår. Ingen kan endre alt, men alle kan endre litt.

Samfunnet vårt har gjennomgått store forandringer i 2020. Året vi legger bak oss har derimot vist at vi også kan omstille oss når det trengs, og at endringer kan gjøres raskt. Dette gjenspeiler seg også i hvordan vi ser på arbeidsreiser. Flere har enten vært nødt til- eller hatt et ønske om å utforske andre måter å reise til og fra jobb på, eller i arbeidstiden – for eksempel på grunn av smittevern eller nye arbeidsrutiner. Selve reisen har fått et eget fokus. Hva blir resultatet: Blir det flere som kjører egen bil? Flere som sykler eller går?

Det har krevdes en stor dugnad for å redusere smitterisikoen i samfunnet, og de som har hatt mulighet til det, har i stor grad jobbet hjemmefra. Mange melder likevel at de savner arbeidsreisen. Forskere fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har funnet ut at savnet er størst blant de som vanligvis sykler eller går til jobben. For dem er arbeidsreisen et friskt pust i hverdagen, og den fysiske aktiviteten er et velkomment avbrekk for å bytte «sfære» mellom hjem og jobb – og hjem igjen. Disse korte reisene gir en følelse av frihet og tydeligere skillelinjer i hverdagen.

De tre bedriftene som er nominert til Årets HjemJobbHjem-bedrift i Nedre Glomma i 2020, har alle sammen klart å holde et høyt fokus på grønnere arbeidsreiser. Og det i et år hvor de aller fleste bedrifter også har måttet håndtere mange nye og ukjente utfordringer. Det viser tydelig at de er i førersetet blant bedriftene som ønsker å skape holdninger og vaner som fører til flere grønnere arbeidsreiser.

Å skape varig endring tar tid. De tre nominerte bedriftene har gjennom handling vist at de bruker HjemJobbHjem som et virkemiddel for positiv endring, og at de ulike tiltakene deres har gitt særdeles gode resultater i 2020.

 

Vinneren kåres av Bypakke Nedre Glomma tirsdag 15. desember.

Kriteriene for å bli nominert til «Årets HjemJobbHjem-bedrift» er som følger:

  • Gjennomfører mobilitetstiltak og aktiviteter, samt arbeider systematisk med å øke andelen syklister, gående eller kollektivreisende blant egne ansatte til og fra jobb eller i arbeidstiden
  • Etablerer infrastruktur eller tilrettelegger for at det skal være enkelt for de ansatte å sykle, jogge eller gå til jobben
  • Godkjent svarprosent på reisevaneundersøkelsen
  • Utmerker seg gjennom sitt engasjement for grønne arbeidsreiser
  • Har en aktiv og engasjert HjemJobbHjem-kontakt i bedriften som motiverer de ansatte til å ta del i ordningen, samt god forankring av ordningen i bedriftsledelsen.