Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Mills er kåret til Årets HjemJobbHjem-bedrift!

Bypakke Nedre Glomma delte ut den gjeve prisen til Mills i Fredrikstad, en bedrift som virkelig har utmerket seg positivt i det som på mange måter har vært et annerledes og krevende år.

 

Det var med et stort smil om munnen at daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma overrakte prisen for Årets HjemJobbHjem-bedrift på besøk hos Mills i Fredrikstad på torsdag:

– Det er en ære for meg å dele ut denne prisen til en bedrift som har omfavnet HjemJobbHjem-ordningen på alle mulige måter. Mills har gjennomført sine grønne tiltak på en måte som har gitt de ansatte mye å glede seg over.

– HjemJobbHjem er sterkt forankret i Mills-ledelsen på fabrikken i Fredrikstad, og det tror jeg er veldig viktig. Ikke bare matcher ordningen med den bærekraftige bedriftskulturen deres, men fabrikksjefen har i tillegg brukt dette aktivt til å øke trivsel og helse for de ansatte. Det er en slik helhetlig tilnærming som gjør at vi faktisk kan skape stor endring i folks reisevaner. Dette er inspirerende, legger Haug til.

 

Jubel hos Mills

Nyheten om at Mills Fredrikstad hadde blitt kåret til Årets HjemJobbHjem-bedrift i Nedre Glomma ble svært godt mottatt av fabrikksjef Eirin Skovly og hennes drøyt 120 ansatte.

– Det er jo helt fantastisk! Jeg er kjempestolt av alle våre flotte ansatte, som har vært så aktive og engasjerte, selv i annerledesåret 2020. Det er mange hos oss som har endret livsstil siden vi fikk mulighet til å innføre så mange flotte tiltak, og de har opplevd en formidabel bedring i egen helse. Noen vurderer til og med å selge bilen, for den blir jo uansett nesten ikke brukt lenger, sier Skovly.

Nå ønsker Skovly å bygge videre på alt de har fått til i år, og ta nye steg (bokstavelig talt!) i 2021:

– Vi vil først og fremst videreføre alle de gode tiltakene vi allerede har iverksatt, og har fått god erfaring med. Samtidig er det greit å finne på noen nye ting hvert år, for å holde interessen oppe, og for å teste ut hva som engasjerer. 1 av 5 ansatte har allerede inngått leasingavtale på elsykkel, og det kommer i tillegg til de som hadde sykkel fra før. Vi håper imidlertid at enda flere ser den positive effekten det har å velge alternativer til bilen, både i jobb og fritidssammenheng, i hvert fall nå og da, så det tilbudet vil fortsette.

 

– Forhåpentligvis vil verden se annerledes ut litt utover i 2021. Da vil nok mange ha behov for å være mer sosiale enn de er i dag, så da håper vi å kunne dra i gang flere helse-, trivsels- og miljøaktiviteter i tråd med HjemJobbHjem-ordningen, sier Skovly videre.

 

Fabrikksjefen for Mills Fredrikstad, Eirin Skovly, har jobbet hardt for å få med alle ansatte til å bli med på endringsreisen.

 

Tøff konkurranse fra Sarpsborg

Mills var nominert til den gjeve prisen sammen med Sarpsborg-bedriftene Sunn Tannhelse og Borregaard, som også har fått til veldig mye positivt gjennom HjemJobbHjem i 2020.

De ansatte i Sunn Tannhelseklinikk fikk låne elsykler, og begynte å sykle til jobben. Faktisk endte de opp med å vinne hele «Sykle til jobben» i Viken fylke på grunn av endringsreisen de foretok gjennom HjemJobbHjem. Borregaard har på sin side gjennomført flere forskjellige grønne tiltak som spesielt har fått de ansatte til å sykle oftere, og gjør en helhjertet innsats for å bedre tilværelsen for alle ansatte som ønsker å reise kollektivt, med sykkel eller til fots.

– Det var en vanskelig avgjørelse, fordi alle tre kunne på hver sin måte vært verdige vinnere av Årets HjemJobbHjem-bedrift. Men vi landet på Mills fordi vi mener at alt det de har forsøkt og oppnådd, har vært illustrerende for hvordan vi i Bypakka har tenkt at denne grønne mobilitetsordningen skulle fungere, sier Jostein Haug fra Bypakke Nedre Glomma.

– Noe av nøkkelen til suksess er at ledelsen stiller seg bak de forskjellige tiltakene som tilbys via HjemJobbHjem. Mills’ fabrikksjef, Eirin, har virkelig tatt dette ansvaret fra dag én, og har lykkes svært godt med å motivere de ansatte til å trekke i riktig retning. Det er derfor en sann glede å overrekke prisen for Årets HjemJobbHjem-bedrift i Nedre Glomma til Mills, avslutter Haug.

 

Juryens begrunnelse:

Bakgrunnen for å kåre Mills til årets HjemJobbHjem-bedrift er at Mills har jobbet målrettet med ansattes reisevaner gjennom hele annerledesåret 2020.

Bedriften har gjennomført HjemJobbHjem-aktiviteter for de ansatte gjennom hele året, alt tilpasset koronasituasjonen. Juryen syns det er veldig imponerende at Mills på helt eget initiativ arrangerte en bilfri uke midt i koronapandemien. Mills stakk også av med seieren i Sykle til jobben-aksjonen blant bedrifter i Fredrikstad. Det viser at de ansatte er motiverte og at legger ned en stor innsats for å være aktive i hverdagen sin.

Juryen mener de ansatte har fått et flott tilbud gjennom bedriften som har lagt til rette for sykling til og fra jobb hele året. Dette tilbudet toppes nå med en ny, innendørs sykkelparkering og servicestasjon. Kontaktpersonen i Mills har lagt ned stor innsats for å få ansatte med på laget – og hun har hatt suksess med det! Når muligheter for kollektivreiser har vært begrenset har Mills tatt et bevisst valg om å heller jobbe for å øke andelen som sykler. Mills viser at det er mulig for de ansatte i en bedrift å endre sine reisevaner, også i et unntaksår som 2020 har vært.

Bedriften løfter frem både klimasatsinger og ansattes helse som viktig motivasjon for å jobbe med HjemJobbHjem. Mills peker seg ut som et godt forbilde for endring i reisevaner, det er en bedrift som har strekt seg langt for å bidra til grønnere arbeidsreiser for sine ansatte.

  

Kriterier

Kriteriene for å bli nominert til «Årets HjemJobbHjem-bedrift» er som følger:

  • Gjennomfører mobilitetstiltak og aktiviteter, samt arbeider systematisk med å øke andelen syklister, gående eller kollektivreisende blant egne ansatte til og fra jobb eller i arbeidstiden
  • Etablerer infrastruktur eller tilrettelegger for at det skal være enkelt for de ansatte å sykle, jogge eller gå til jobben
  • Har en godkjent svarprosent på reisevaneundersøkelsen
  • Utmerker seg gjennom sitt engasjement for grønne arbeidsreiser
  • Har en aktiv og engasjert HjemJobbHjem-kontakt i bedriften som motiverer de ansatte til å ta del i ordningen, samt god forankring av ordningen i bedriftsledelsen.