Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Fredrikstad-folk er fornøyde med gratis innfartsparkering

I forbindelse med åpningen av bomring rundt Fredrikstad i november 2019 ble det etablert innfartsparkeringer ved fire sentrale innfartsårer til bykjernen. Formålet er å gi bilister en mulighet til å sette fra seg bilen uten kostnad og velge alternativ transport for den siste etappen inn til sentrum.

Parkeringstilbudet har blitt godt tatt imot viser en fersk evaluering Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført på oppdrag for Fredrikstad kommune. Gjennom en spørreundersøkelse og statistikk om bruken av parkering fra parkeringsappen, har TØI kartlagt hvordan ordningen har blitt tatt imot av brukerne. Hele to av tre av respondentene svarer at de ville kjørt bil hele veien dersom innfartsparkeringen ikke var et alternativ.

Frem til mars 2020 viser tallene at omtrent halvparten av samtlige parkeringsplasser var i bruk hver dag. Fra 12. mars sank bruken kraftig, for så å ta seg opp igjen utover sommeren.

Over halvparten av respondentene svarer at de reiser videre fra parkeringsplassen med sykkel eller til fots, og det er mest vanlig for de som parkerer på Kråkerøy og Ørebekk. Omlag 25 % av respondentene opplyser at de reiste videre med kollektivtransport og det gjelder spesielt for de som parkerer på innfartsparkeringen ved Fredrikstadbrua.

Det aller fleste av respondentene syns reiseveien har blitt både enklere og rimeligere som følge av parkeringen, men få er villige til å betale for tilbudet. Kun 20 % oppgir at de ville betalt for parkeringen og da inntil 50 kroner.

Om innfartsparkeringer i Fredrikstad

  • Det er etablert innfartsparkeringer ved Ørebekk, Fredrikstadbrua, Kråkerøy, Ålekilene og Skåra
  • Gratis å parkere mot at man registrerer seg i P-appen til Fredrikstad kommune eller tar kontakt med vakttelefon
  • Parkeringen forbudt over 48 timer
  • Innfartsparkeringene er finansiert av belønningsmidler fra Bypakke Nedre Glomma. Nedre Glomma får belønningsmidler fra staten som skal gå til tiltaksom kan dempe veksten i personbiltransporten i byområdene.

Hele rapporten kan leses på TØIs nettsider

Mer informasjon om innfartsparkering finner du på nettsidene til Fredrikstad kommune

Foto: Fra innfartsparkeringen ved Ørebekk, Trine Sirnes.