Alt om bomåpningen 2024

Vil du være med å utvikle transportsystemet i Nedre Glomma?

Bypakke Nedre Glomma har ledig en stilling som rådgiver.

Bypakke Nedre Glomma er sekretariat for et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Samarbeidet skal bidra til å utvikle transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Det operasjonelle målet er nullvekst i biltrafikken.

Arbeidsoppgaver

Delta i ulike prosjekter innenfor fagfeltet og arbeide tett opp mot partene i samarbeidet.
Forberede saker til administrativ og politisk ledelse.
Samarbeide og dele kompetanse med partene i samarbeidet.
Følge opp framdrift og økonomi i prosjekter.
Utarbeide og følge opp rutiner og retningslinjer.
Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Personlige egenskaper

Selvstendig, effektiv, nøyaktig og strukturert.
Serviceinnstilt og endringsvillig.
God gjennomføringsevne.
Gode relasjons- og samarbeidsevner.
Løsningsorientert og uredd.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner

Det søkes primært etter kandidater med relevant høyere utdanning. Realkompetanse innenfor fagfeltet samferdsel/planlegging kan kompensere for utdanning.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
Gode IKT ferdigheter.
God forståelse for politiske prosesser.
Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.

Vi tilbyr

Et spennende arbeidsfelt med varierte oppgaver.
Godt arbeidsmiljø.
Arbeidssted Sarpsborg kommune.
Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter avtale i tråd med lov- og avtaleverk.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i Sarpsborg kommunes rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Du kan søke via Sarpsborg kommunes nettsider. 

Illustrasjonsfoto: Pexels.com