Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Kravet om egenandel står fortsatt ved lag

Onsdag 17. juni møtte representanter for Bypakke Nedre Glomma med statssekretær Ingelin Noresjø (KrF). Målet var å få avklaringer angående videreføring av bypakka og prosessen for inngåelse av byvekstavtale.

Noresjø gjorde det klart at bompengeforliket fortsatt gjelder, noe som betyr en lokal egenandel på 20 prosent for fylkeskommunale og kommunale prosjekter. Departementet er også tydelige på at videreføringen av bypakka må tas innenfor de økonomiske rammene som finnes lokalt.

Byvekstforhandlinger

Departementet melder videre at de ønsker å starte byvekstforhandlinger med Nedre Glomma. Samtidig kommer det frem at per dags dato ikke finnes mye midler i en byvekstavtale for Nedre Glomma, utover det vi allerede får som belønningsmidler og penger til reduserte priser på buss.

Drøftes videre til høsten

I løpet av høsten skal styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma diskutere byvekstavtale og videre fremdrift, samt en strategi for videreføring av bypakka.

Departementet har også varslet at statssekretæren i løpet av høsten vil gjennomføre en befaring i Nedre Glomma. Målet er å bli bedre kjent med bypakka, området og prosjektene våre.

Foto: Torbjørn Tandberg