Alt om bomåpningen 2024

Innovatøren

Bård Eker vil revolusjonere personfergedriften. Elektriske førerløse ferger kan være én av fremtidens transportløsninger i byer med elver og havner.

Autonom ferge: Hyke-fergen til Eker settes snart i prøvedrift i Fredrikstad. Målet er å gjøre den lette elektriske byfergen selvkjørende etter hvert. (Foto: Markus Schille)

Innovasjon: Daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma diskuterer innovasjon og nytenkning innen samferdsel.

Nedre Glomma-regionen har lykkes godt med de røde byfergene som trafikkerer Glommas utløp på vei mot havet, i Fredrikstad. Byfergene frakter lokalbefolkningen, turister og besøkende, med eller uten sykkel med på turen. Fergene har også blitt et yndet fotoobjekt som symboliserer tilstedeværelsen og viktigheten i bybildet, langt utenfor byens grenser.

Pilotprosjekt i Fredrikstad

Snart settes i gang et spennende pilotprosjekt i Fredrikstad. Det er Ekers elektrisk drevne ferge Hyke, som etter hvert også skal testes som selvkjørende i regionen vår. I startfasen vil fergen være bemannet med én kaptein, som tar ansvar for manøvrering av fartøyet og dens passasjerer. Tanken er at fergen skal bli fullautonom gjennom ulike stadier. Oppfylles visjonen, lykkes Bård Eker med en autonom elektrisk ferge, altså et selvstyrende flytende kollektivtransportfartøy for fremtiden.

Fredrikstad blir testarena for «pilotfergen». Lykkes prosjektet, er det mange havnebyer og elvebyer rundt om på kloden som er et mulig marked. Det snakkes om fire ferger til sommer-OL i Paris til året. Og ifølge Båtmagasinet, har verdens største magasin TIME satt Eker-prosjektet på en liste over de 200 viktigste «som forandrer hvordan vi lever».

Fra fart til spenning

Industridesigner og en av Fredrikstads kreative hoder med kjendisstatus jobber med innovasjon og utklekking av nye, noen ganger til dels dristige og visjonære ideer. I Torsnes i Fredrikstad sørger Eker Design for at produktene de utvikler blir av beste kvalitet. Et av disse produktene er Hyke.

Prøvetur: Jostein Haug går ombord til sin første prøvetur med Bård Ekers nykonstruerte elferge.

Men i tillegg har han hatt lidenskap for raske båter og sportsbiler, både bak rattet og i forretningsvirksomhet. Nå ser Bård Eker at kloden er såpass full av folk som er i stadig transport, at han også interesserer seg for elektrisk fremdrift i sakte fart. Elektrifisering, bærekraft og nullvisjon er ulike ord som betyr stadig mer for mange av oss.

– Jeg ser jo hvordan Fredrikstad og mange andre byer drukner i eksos, kø, og at ferdsel i trafikken er rimelig uforutsigbart med hensyn til tidsforbruk. Derfor tror jeg at elva her både bør og kan brukes mye mer i transport. Snarveier med elektrisk ferge på korte strekninger er selvsagt mye bedre enn å stå i kø med bilen i en lang omvei og gjennom sentrum, sier han og peker på Glomma.

Hyke fra Fredrikstad

Eker mener elva kan løse noen av trafikkflokene i Fredrikstad-distriktet. Det er mulig å industrialisere fremtidens fremkomstmidler både til vanns og lands. Fergen utvikles av Hyke og Eker Design, og bygges hos den Eker-eide båtbyggeren Hydrolift i Fredrikstad.

Miljø: Hyke-fergen veier mye mindre enn de fleste ferger, og er dermed mer energivennlige. (Foto: MIkkel Becker Aakervik)

Hydrolift Smart City Ferries ser de mange uutnyttede vannveiene som finnes i mange fleste byer. Eker mener kø- og forurensingsproblemene er en kjempeutfordring i dagens samfunn. Løsningen ligger i å lage elektriske, og etter hvert selvkjørende, byferger. Fergene skal bli sentrale i å transportere personer og gods i bykjernene.

– Mange tror det er vanskelig å produsere i Norge. Vi mener kunnskapen som finnes her hjemme er god nok til at vi kan produsere hjemme.

Eker mener at det også er lov å se seg litt bakover i tid, og at mye koster mindre hvis man beveger seg saktere. Raske penger og rask utvikling som er finansielt styrt, er ikke alltid ideelt. Tidligere gikk eierskap av bedrifter gjennom generasjoner.

– Noen må våge å prioritere det som virkelig betyr noe, fastslår han med et bestemt blikk – også mot fremtiden samfunn og samferdsel.

Både transport og logistikk

Bård Eker ser at en ny generasjon samfunnsborgere tenker grønnere og annerledes enn sin egen generasjon. Han oppdager muligheter der mange andre ser grenser og begrensninger.

– Om 20 år kanskje det er vanligere med flyvende stoler enn sykler, sier han med et smil som er umulig å tolke om han mener fleip eller en faktisk tro.

Retter feil: Bård Eker viser stolt frem fergen, som er på land for enkelte reparasjoner og forbedringer. Snart settes den i prøvedrift som i et pilotprosjekt i Fredrikstad.

Logistikk og planlegging er et område Eker mener også blir like sentralt som teknologi for å lykkes med fremtidens transportløsninger. Han ser til Asia, hvor samfunnet har blitt vant til å håndtere store mengder mennesker. I Norge har vi fortsatt en del å lære om presisjon, slik at kollektivtilbudene blir pålitelige og i rute.

Forventningene til Hyke-fergen

– Nå handler det om å få laget fergen ferdig, med en nullvisjon om ingen feil. Jeg tenker at vi har et feilfritt produkt om et halvt år, og at fergen da har kjørt hver dag i flere måneder i Fredrikstad, sier Eker.

Skroget på Hyke-fergen er av selvbærende glassfiber, og den er laget for å styre og kjøre med joystick. Det er helt annerledes enn å kjøre aluminiumsferge, og må læres selv av drevne fergekapteiner.

– Vi møter stor interesse fra ulike byer i verden. Først tar vi uttesting i Fredrikstad, og deretter ligger flere norske byer inne i vår plan på veien til eksportmarkedet, avslutter Eker.