Alt om bomåpningen 2024

Informasjonsmøte om reguleringsplan for Årum bru i Fredrikstad

Det skal bygges en ekstra bru på riksvei 111 over E6 på Årum. Samtidig blir det ny gang- og sykkelvei og to fotgjengerunderganger i dette området. Kom på informasjonsmøtet 7. februar for å få vite mer om planen nå mens den er på høring.

 

– Hensikten med dette prosjektet er å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 111 ved Årum, og legge bedre til rette for fotgjengere og syklister i området, sier Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen. – Samtidig skal vi sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå kø tilbake på E6, forteller han.

 

I tillegg til ny bru over E6 inneholder planforslaget en gang- og sykkelvei langs riksvei 111 mellom Kilevoldveien og Vardeveien, og to fotgjengerunderganger. Dette er et av flere prosjekter i Bypakke Nedre Glomma som skal gjøre forholdene bedre for de som går, sykler og kjører buss.

 

Forslaget til reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar – 9. mars 2018.

 

Åpent informasjonsmøte
– Vi inviterer til et åpent informasjonsmøte onsdag 7. februar klokken 18.00 i Årum skolekorps sitt lokale i Kilevoldveien 34. Der vil vi presentere reguleringsplanen og svare på spørsmål som publikum måtte ha nå i høringsperioden, sier planleggingslederen.

 

Si din mening
– Det er nå grunneiere og andre interesserte må benytte muligheten til å gi oss tilbakemeldinger på planforslaget, oppfordrer Nilsen i Vegvesenet.

 

 

Les mer på nettsiden til Statens vegvesen:

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv111arumbru/nyhetsarkiv/informasjonsmote-om-reguleringsplan-for-arum-bru-i-fredrikstad

 

Det skal bygges en ekstra bru på riksvei 111 over E6 på Årum. Samtidig blir det ny gang- og sykkelvei mellom Kilevoldveien og Vardeveien, to fotgjengerunderganger og bussholdeplasser. Det planlegges samtidig for tilstrekkelig kapasitet i kryss og på ramper for å unngå kø tilbake til E6. Ill. Statens vegvesen