Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Ledig stilling som sykkelkoordinator

Bypakke Nedre Glomma skal øke innsatsen for å få flere til å sykle, og vi trenger en ny, engasjert medarbeider i fast stilling, med interesse, iver og engasjement for å fremme sykling og sykkelkultur.

 

Arbeidssted

Samfunnsplanavdeling – plan og miljøseksjonen, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg.

 

Type ansettelse

100% fast stilling.

 

 

Mer om stillingen

Vil du få flere til å sykle i Sarpsborg og Fredrikstad?

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. Gjennom samarbeidet jobber partene for nullvekst i personbiltrafikken, bærekraftige byer og en konkurransedyktig region.

 

Rådgiveren tilsettes i Østfold fylkeskommune og stillingen er organisatorisk plassert i Samfunnsplanavdelingen. Stillingen inngår i prosjektadministrasjonen for Bypakke Nedre Glomma som i dag består av fire ansatte.

 

Arbeidsoppgaver:
• Lede satsingen for å få flere til å sykle i Nedre Glomma og være en pådriver for gjennomføring av sykkeltiltak
• Lede Bypakke Nedre Glommas arbeidsgruppe for sykkel
• Oppfølging av vedtatt plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad og ha ansvar for å utarbeide eventuelle nye strategier og planer
• Bidra med kompetanse innen sykkelplanlegging og gjennomføring av sykkelprosjekter
• Initiere og utvikle samarbeidsprosjekter og kampanjer
• Bistå partene med veiledning og kompetanse
• Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer, informasjon og liker å bygge nettverk
• Arbeider selvstendig, strukturert, effektivt og målrettet

 

Kompetanse og erfaring:
• Relevant utdanning fra høgskole eller universitet (minimum Bachelor)
• Det er ønskelig med kompetanse innen planlegging, ingeniørfag eller lignende
• Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
• Erfaring fra å lede prosjekter
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 

Vi kan tilby:
• Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
• Lønn etter nærmere avtale. Videre tilbys fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordning

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fylkesplansjef Elin Tangen Skeide, mobil 99745568, e-post eliske@ostfoldfk.no, eller prosjektleder Gry Rustad Pettersen, mobil 913 13 345, e-post grypet@ostfoldfk.no.

 

 

Søknadsfrist er 04.03.2018.

Klikk her for søknadsskjema